For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتشارات

Conference Papers
سال
ارزیابی تغییرات طول دوره رشد ناشی از تغییرات اقلیمی با استفاده از شاخص دوره ی بدون یخبندان October 2016
ارزیابی روند تغییرات گسترش شوره زارها در مناطق ساحلی مکران October 2016
ارزیابی ریسک ایمنی، سلامت و محیطزیست با استفاده از روش FMEA و شبکه های بیزین در کارخانه گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی صىعتی گل گهر سیرجان May 2015
بررسي تاثيرات اجتماعي ناشي از پديده تغيير اقليم November 2012
ارزیابی ریسک محیط زیست، ایمنی و سلامت واحد الکترووینینگ فرآیند لیچینگ مجتمع مس میدوك با استفاده از روش شبکه هاي بیزین December 1393
مطالعه تاثیر فاضلاب شهر یاسوج بر میزان ورود فلزات سنگین به رودخانه بشار با استفاده از جلبک سبز August 1393
بررسی روشهای مختلف مدیریت اصفهان با رویکرد ارزیابی چرخه حیات May 1391
اثر تغییرات کیفی آب بر جمعیت کفزیان رودخانه زاینده رود در سالهای 76-89 May 1391
بررسی کارایی روشهای سنتی و مدرن ارزیابی اثرات زیست محیطی May 1391
اثر فعالیتهای شهر اصفهان بر کیفیت آب زاینده رود 1376-1389 November 1390
پدیده گرد و غبار: چارچوبها و تعهدات ملی و بین المللی، اولین کنگره بین المللی پدیده گرد و غبار و مقابله با آثار زیانبار آن February 1390
ارتقاء روش­های ارزیابی اثرات محیط­زیستی با استفاده از روش ماتریس­های ریاضی November 1390
Journal Papers
سال
تلفيق نقشه سازي آلودگي هوا در برنامه ريزي كاربري اراضي نمونة پژوهش: شهرستان مباركه Summer 1400
مدل سازي پراكنش ذرات معلق هواي شهر اصفهان با بهره گيري از روش هاي IDW و Cokriging September 1400
بررسي و تحليل ميزان رضايت مندي كشاورزان از اجراي پروژه هاي تامين آب سد حنا در استان اصفهان January 1395
مدلسازي مطلوبيت زيستگاه دلفينها در محدوده آبهاي ساحلي - دريايي مكران با استفاده از مدل حداكثر آنتروپي Max Ent Winter 1395
اثر ويژگي هاي رسوب بر تجمع و نرخ انتقال فلزات سنگين در درختان مانگرو (مطالعه موردي خليج نايبند و جزيره قشم) January 1393
اکولوژی ریزگردها Winter 1391
ارزيابي اثرات بوم شناختي كنارگذر غرب اصفهان بر پناهگاه حيات وحش قميشلو با استفاده از روش HEP January 1391
منطق فازی و کاربرد آن در ارزیابی اثرات محیط زیستی April 1390

صفحات

تحت نظارت وف ایرانی